Viswateren

Leijsenven

Het Leijsenven is een voormalig ven dat in het noordwesten van de kern Boxtel ligt in de wijk Molenwijk. Ruim voor de jaren zeventig van de vorige eeuw was er ook een zwembad aanwezig aan de zuidoostelijke oever. Het water is via de Eikenlaan of Molenweg goed bereikbaar met de auto en/of (brom)fiets. Nabij het water zijn er voldoende parkeergelegenheden. Om het water loopt een verhard pad.

Het Leijsenven is 3,4 hectare groot en heeft een oeverlengte van 880 meter. Het water staat via smalle sloten en een overstort in verbinding met andere wateren in de buurt.  Het Leijsenven maakt deel uit van het herinrichtingproject ‘Koppelen vennen’ van het Waterschap De Dommel. In november 2012 zijn baggerwerkzaamheden uitgevoerd.

De eigenaar van het Leijsenven is de gemeente Boxtel. De visrechten van het Leijsenven zijn verhuurd aan HSV Ons Genoegen. Het beheer van het ven is, tezamen met andere wateren in de buurt, overgedragen aan het Waterschap De Dommel.

Klik hier voor de dieptekaart van het Leijsenven
Klik hier voor het Rapport Visserijkundig Onderzoek – Leijsenven Boxtel

Vorsenpoel

De Vorsenpoel ligt aan de zuidoostkant van de kern Boxtel in de wijk Oost. De vijver ligt net ten noorden van de Lange Loop, een zijwater van de Dommel. Het water is in de jaren 70 van de vorige eeuw gegraven ten behoeve van zandwinning voor de woonwijk. Het water is 0,66 hectare groot. De grootste diameter is 115 meter. De totale oeverlengte is 300 meter. Langs de oever bevind zich een zone van circa 5 meter uit de oever die ongeveer 1,5 meter diep is. De gemiddelde diepte is meer dan 3 meter, de maximale diepte is 5,0 meter.

Klik hier voor de dieptekaart van de Vorsenpoel
Klik hier voor het Rapport Visserijkundig Onderzoek – Vorsenpoel Boxtel

Essche Heike

Het Essche Heike ligt aan de noordwestkant van de kern Boxtel, tussen de spoorlijn Boxtel-Den Bosch en de sportvelden van voetbalvereniging ODC. De vijver is 0.6 ha groot met een omtrek van 427 meter. De diepte varieert van 1.3 meter aan de spoorzijde tot 1,7 meter langs de sportvelden.

Selissenwal

De vijver aan de Selissenwal ligt aan de noordwestkant van de kern Boxtel in de woonwijk Selissen. Het water is gelegen tussen de Parkweg en de flatgebouwen aan de Baandervrouwenlaan.

Klik hier voor het Rapport Visserijkundig Onderzoek – Selissenwal Boxtel