Parkeren park Molenwijk Boxtel

Beste gebruikers van park Molenwijk,

In het park Molenwijk zijn er wijzigingen voor het parkeren en het verkeer. In deze brief leest u wat dat voor u en uw bezoekers betekent.

Niet parkeren aan de Eikenlaan

Onlangs is er een nieuw parkeerterrein aangelegd bij hockeyclub MEP. Dit parkeerterrein is een openbaar parkeerterrein en is bedoeld voor alle bezoekers van park Molenwijk. Dit betekent dat er aan de Eikenlaan en in de bermen niet geparkeerd mag worden. Ook aan de waterkant mag niet geparkeerd worden.

De toegang en uitrit van het park loopt via het parkeerterrein bij MEP (kruising Molenwijkseweg / parkeerterrein).

Enkel autoverkeer over de Eikenlaan voor ‘restaurant’

Naast dat er niet geparkeerd mag worden, wordt de Eikenlaan hoofdzakelijk bestemd voor bezoekers van het ‘restaurant’. Op deze manier maken wij het park veiliger voor fietsers en voetgangers. Alleen het bestemmingsverkeer van het ‘restaurant’ gaat dus nog over de Eikenlaan.

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Voor vragen kunt u terrecht bij

Beleidsmedewerker Maatschappelijke- en Economische Ontwikkeling, Gemeente Boxtel