PRIVACYVERKLARING VAN HENGELSPORTVERENIGING ONS GENOEGEN BOXTEL


Hengelsportvereniging Ons Genoegen Boxtel, hierna te noemen HSV Ons Genoegen, is gevestigd te Boxtel en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40215818. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel  5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV Ons Genoegen verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 HSV Ons Genoegen verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien  u:

a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van onze hengelsportvereniging;

b. een product of dienst afneemt bij HSV Ons Genoegen (zoals een abonnement op het VISblad, deelneemt aan wedstrijden of evenementen e.d.);

c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op de website, telefonisch e.d.).


1.2 HSV Ons Genoegen verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;

b. geboortedatum;

c. adres;

d. e-mailadres;

e. telefoonnummer;

f.  leeftijd;

g. geslacht;

h. rekeningnummer(s);

i. het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;

j. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);

k. browsercookies.


1.3 HSV Ons Genoegen Boxtel kan deze gegevens gebruiken voor:

·  het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;

·  beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);

·  voorlichting (informatievoorziening);

·  onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);

·  handhaving.

  
2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met HSV Ons Genoegen via telefoonnummer  0411 – 67 37 51 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor: 

(a) meer informatie over de wijze waarop HSV Ons Genoegen persoonsgegevens verwerkt; 

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; 

(c) inzage in de persoonsgegevens die HSV Ons Genoegen met betrekking tot u verwerkt; 

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV Ons Genoegen.

  

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1   HSV Ons Genoegen zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2   HSV Ons Genoegen treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

  

4.  DERDEN

4.1 HSV Ons Genoegen kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken: 

·   aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;

·   NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;

·   verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);

·   personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 HSV Ons Genoegen verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1 tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV Ons Genoegen daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

5.  WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

 
 

Boxtel, mei 2018

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates