AGENDA

BESTUURSVERGADERING:
5 november  

 

Bestuurstafel

Op 2 september jl. is er een bestuursvergadering geweest. Daarin is besloten de wedstrijd Open Boxtel andermaal af te gelasten i.v.m. de lage waterstand. Tevens is het vinden van een nieuwe secretaris aan de orde geweest. Dit is helaas nog niet gelukt ! Zonder secretaris is het voortbestaan van onze vereniging in gevaar ! Dus hierbij nogmaals een dringende oproep aan de leden: wie wil secretaris worden of wie kent iemand die daarvoor in aanmerking komt ?

Nieuws

Dringend secretaris gezocht !

De vereniging is op zoek naar een nieuwe secretaris die samen met de overige bestuursleden mede vorm wil geven aan de beoefening van de hengelsport in Boxtel, nu en in de nabije toekomst. De secretaris is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging en verzorgt de in- en uitgaande correspondentie. Tevens bereidt de secretaris de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering voor en zorgt hij/zij voor de verslaglegging daarvan. Daarnaast is de secretaris verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Er is dus een vacature voor een interessante en veelomvattende vrijwilligersfunctie. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@hsvonsgenoegenboxtel.nl. Ook als u vragen heeft kunt u daar terecht of bellen met de huidige secretaris: 0411-673751.  

 

Viswateren

  • "Het Leijsenven is een voormalig ven dat in het noordwesten van de kern Boxtel ligt in de wijk Molenwijk. Ruim voor de jaren zeventig van de vorige eeuw was er ook een zwembad aanwezig aan de zuidoostelijke oever.Het water is via de Eikenlaan of Molenweg goed bereikbaar met de auto en/of (brom)fiets. Nabij het water zijn er voldoende parkeergelegenheden.“

  • "Het Essche Heike ligt aan de noordwestkant van de kern Boxtel, tussen de spoorlijn Boxtel-Den Bosch en de sportvelden van voetbalvereniging ODC. De vijver is 0.6 ha groot met een omtrek van 427 meter. De diepte varieert van 1.3 meter aan de spoorzijde tot 1,7 meter langs de sportvelden“

  • "De vijver aan de Selissenwal ligt aan de noordwestkant van de kern Boxtel in de woonwijk Selissen. Het water is gelegen tussen de Parkweg en de flatgebouwen aan de Baandervrouwenlaan.“

  • " De Vorsenpoel ligt aan de zuidoostkant van de kern Boxtel in de wijk Oost. De vijver ligt net ten noorden van de Lange Loop, een zijwater van de Dommel. Het water is in de jaren 70 van de vorige eeuw gegraven ten behoeve van zandwinning voor de woonwijk. Het water is 0,66 hectare groot. De grootste diameter is 115 meter.“

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates